Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

rouwbericht

Antoine "Antoon" BLOCKEEL

º 14.09.1937 - † 26.05.2024

WAREGEM

echtgenoot van Béatrice Ongena

De uitvaartdienst vindt plaats
in de Sint-Stefanuskerk in Vichte
op zaterdag 1 juni 2024 om 11.00 uur.

Na de crematie in Kortrijk zal Antoon rusten
in het urnenveld op de begraafplaats in Vichte.

Laatste groet mogelijk in het uitvaartcentrum op:
woensdag, donderdag en vrijdag
van 15u tot 17u.

Laat hier uw rouwbetuiging na

Rouwbetuigingen

Laattijdig vernemen wij het overlijden van Antoine, zodat wij tot onze spijt de begrafenisdienst niet konden bijwonen waarvoor onze excuses.Wij bieden de achtbare families onze oprechte blijken van Christelijke deelneming aan en wensen hen veel sterkte in deze donkere dagen. Heel graag ontving ik een herinneringsprentje van Antoine, waarvoor van harte dank bij voorbaat. Zeer genegen, Ivonne en Michel, Laatste Veldwachter te Vichte.
Michel Van Eenaeme op 22.06.2024
Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Antoine. Ik wens u bijzonder veel sterkte in deze moeilijke periode.
Louis Degroote op 20.06.2024
Ik verneem pas gisteren het overlijden van Antoon. Antoon was mijn leerkracht in Don Bosco te Sint-Denijs-Westrem (1971-1975) en later kocht ik mijn eerste drukpers bij hem in Deerlijk, Grafimat. Niets dan lof voor Antoon als perfecte leerkracht en correct zakenman. Mijn diepste respect en medeleven voor de familie. Carl
Verkest Carl op 17.06.2024
Beste familie, Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon. Véél sterkte bij het dragen en verwerken van dit grote verlies. Moge de vele mooie herinneringen aan Antoon hierbij steun en troost bieden. Hartelijke groeten, Albert oud-leraar Don Bosco SDW afdeling Mechanica
Albert Thienpont op 12.06.2024
Met grote verwondering hebben wij het overlijden van Antoon vernomen! Onze innige deelneming! Mogen de mooie momenten samen met hem een grote troost zijn in deze moeilijke periode! Veel sterkte René en Anna
René en Anna Dewaele Declercq op 12.06.2024
Mijn innige deelneming bij dit grote verlies van je echtgenoot ✝️ Rita Derijcke Bataille Yvan
Yvan Bataille op 11.06.2024
Lieve Bea en kinderen, Nu pas vernemen wij het overlijden van Antoon. Hij blijft in onze herinnering maar wij zullen zijn spiritualiteit missen en met ons veel mensen in Vichte. Wij bieden U ons diepste medeleven aan. Rita en Bernard
Rita en Bernard Darras-Verdonckt op 08.06.2024
Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon, veel sterkte aan familie en vrienden. Himpe Philip, Schepen Stad Waregem
Philip Himpe op 07.06.2024
'Wanneer je verdrietig bent, kijk dan diep in je hart en je zal zien dat je weent omdat wat je vreugde en liefde schonk' Christelijke deelneming in de rouw bij het heen gaan van 'Antoon'. Het was even schrikken toen wij tijdens onze reis op de Azoren het rouwbericht ontvingen van 'Antoon'. Wij zullen Antoon herinneren als een man met een groot hart voor iedereen. Bedankt voor de jaren samenwerking en de examenjury in mijn school het VTI-Brugge. Ook voor de goede raad en materieele hulp voor de school. Veel sterkte voor de familie in deze droevige dagen.
Antoon en Dina De Groote-Persoons op 06.06.2024
Onze oprechte deelneming
Frank en lieve Adens op 05.06.2024
Mijn innige deelneming bij het overlijden van mijn oud-leerkracht Antoon in Don Bosco, Sint-Denijs-Westrem. Het was mijn eerste studiejaar en ook het eerste jaar van Antoon als leerkracht. Dank voor de goede vakopleiding alsook de goede opvoeding.
Ghislain Verkerken op 02.06.2024
In naam van alle leden van “Eeuwwende” willen we onze innige deelneming betuigen aan de familie Blockeel bij het overlijden van uw dierbare echtgenoot, papa, opa. We hopen dat de vele mooie momenten samen en de daaraan gekoppelde herinneringen de pijn van het afscheid mogen verzachten. Heel veel sterkte om dit verlies een plaats te geven. Een stille groet, het Eeuwwende bestuur
Eeuwwende Lambrecht op 02.06.2024
Onze oprechte deelneming aan de familie bij het heengaan van Toon, die we ons blijvend herinneren - ook al is het intussen ettelijke jaren geleden - als een aangename en joviale collega bij Don Bosco.
Hugo De Neve op 01.06.2024
Dag Servaas, Coralie, Anna en Emiel Onze innige deelneming. Veel sterkte in deze donkere periode. Nele Wyffels en familie
Nele Wyffels op 01.06.2024
Aan Bea en familie, Wij nemen innig deel in uw verdriet om het heengaan van uw echtgenoot/vader. Frits & Annie Sabbe-Desloovere
Annie Desloovere op 01.06.2024
Neem deel in Jullie droefheid bij het heengaan van Antoon en wensen Jullie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken,hij was een heel lief en hartelijke man en een heel fijne collega bij DB.
Francois Van de voorde op 01.06.2024
Béatrise mijn innige deelneming bij het verlies van jullie dierbare. Antoon was altijd in om een praatje te doen op zen minzame manier. Het ga je goed Antoon hierboven ergens. Jenny.
Jenny Naessens op 01.06.2024
Innige deelneming en veel sterkte aan de familie vanwege Reynaert Angélique
NICOLE Reynaert op 01.06.2024
Beste familie, we leven met jullie mee bij het overlijden van Antoon. Dat jullie troost en steun mogen vinden bij elkaar. Koester de mooie herinneringen. Jo en Greet Vanmeerhaeghe Dooms
Jo en Greet Vanmeerhaeghe Dooms op 01.06.2024
Beste Maarten en Chantal, Innige deelneming en medeleven in de moeilijke en donkere periode waar jullie nu door moeten. Houd jullie sterk. Kristien en Geert uit Ieper
Geert Donche op 01.06.2024
Geachte familie, Als jong en beginnend leraar verwelkomde Antoon mij in de school van Don Bosco. Ik herinner me Antoon als een zeer beminnelijk man, maar ook als man met ambitie. Een ouder verliezen is altijd een ingrijpende beproeving. Hierbij willen we uitdrukkelijk onze innige deelneming in de rouw betuigen. Mogen de talrijke blijmoedige herinneringen de last in je hart verlichten. Daarom wensen we jou en de naaste familieleden veel moed en sterkte toe in deze periode van verdriet en vertwijfeling
Georges De Bruycker op 01.06.2024
Béatrice en familie, wij willen jullie onze oprechte deelneming betuigen. Wij herinneren Antoon als een 'grote' mijnheer, steeds enthousiast, dapper en gedreven altijd vriendelijk in de omgang. Wat Antoon gepresteerd heeft voor jullie blijft waardevol, daar kan niemand iets aan veranderen. Op het ogenblik dat jullie afscheid nemen van jullie geliefde, vind troost in de vele mooie herinneringen welke eveneens een steun zullen zijn om het verlies te verzachten. Heel veel sterkte en moed toegewenst.
Marc en Christine Reynaert - Nuttens op 01.06.2024
Veel sterkte aan Bea, Maarten, Servaas en Gerald bij het overlijden van uw echtgenoot en pa!
Jesse Coucke op 01.06.2024
Innige deelneming. Veel sterkte aan de familie.
Carine Merchiers op 01.06.2024
Beste familie , Mijn innige oprechte deelneming in jullie verdriet om het geen gaan van onze geliefde Antoon . Langs deze weg , wens ik jullie veel sterkte toe ⚘️ Annemie ( cafetaria Aquande)
Annemie Hubau op 01.06.2024
Beste Bea, Beste Maarten, Gerald, Servaas & kinderen, Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon. Ik wens jullie heel veel moed & sterkte toe. Dat jullie alle mooie herinneringen aan Antoon verder kunnen koesteren!
Maicka Dhaene op 31.05.2024
Mijn oprechte deelneming aan de familie bij het overlijden van Antoon. Met veel begrip voor het verdriet die jullie komt te treffen biedt ik mijn oprechte blijken van medeleven aan. We zullen hem missen in de bridge. Chris Warnez-Lecomte
Christiane Lecomte op 31.05.2024
Mijn christelijke deelneming in het verdriet dat jullie treft.
Brecht Wostyn op 31.05.2024
Onze deelneming en sterkte bij het afscheid van Antoon. We zullen hem herinneren als een positieve, wijze en sociale man. Ook lange tijd een vaste waarde in ons toneelpubliek. Hij zal gemist worden door familie en vrienden. Frans en Carine Het bestuur en leden van Toneel Streven Vichte
Carine Deslee op 31.05.2024
Beste Béa en Kinderen en Kleinkinderen en Familie, In naam van de vele leden van Neos Vichte betuigen wij u onze diepe deelneming bij het heengaan van Antoon. Antoon was een geliefde man in onze vereniging en hij heeft in het verleden zeer veel gedaan voor onze club. We zullen hem blijven herinneren als een positief denkend persoon, met een goede visie, openminded en veel zin voor humor. Mogen de mooie herinneringen aan hem u steunen bij het verwerken van uw verdriet. Paul Vandenbroucke, voorzitter Neos Vichte
Paul Vandenbroucke op 31.05.2024
De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven ( Augustinus) Wij bieden ons medeleven aan aan Bea en de geachte familie
Gaby en Geertrui Faket - De Brauwer op 31.05.2024
Onze oprechte deelneming aan Bea en familie bij het overlijden van Antoon, een gewaardeerde Vichtenaar van 1937 ! Door omstandigheden kunnen wij niet deelnemen aan de plechtige uitvaartdienst, maar zijn in gedachten met een gebed bij jullie. Marie Madeleine & Jean
Jean & Marie Madeleine Roels - Dewaele op 31.05.2024
Een groot, goed man is van ons heen gegaan !Bedankt voor de vriendschap ! Luc en Ludwige
luc Van der Straeten op 31.05.2024
Beste Béa, beste kinderen en kleinkinderen, mijn oprechte deelneming bij het heengaan van Antoon. Ik wens jullie veel sterkte in deze moeilijke periode. Koester de herinnering aan de mooie momenten die jullie samen beleefden ; het helpt om de pijn van het heengaan van Antoon te verwerken.
Luc Van Neder op 31.05.2024
Julien en Frieda bieden jullie onze oprechte deelneming aan en wensen jullie veel sterkte toe. Doordat Julien slecht te been is komen we niet naar de uitvaart, maar we zullen aan jullie denken.
frieda De Brauwer op 31.05.2024
Onze innige deelneming en veel sterkte voor de ganse familie. Edward & Eveline & zonen
Edward & Eveline Claeys - Ceenaeme op 31.05.2024
Mijn oprechte deelneming aan Bea, kinderen en kleinkinderen. Koester de mooie herinneringen zo blijft de geliefde overledene voor altijd bij jullie verder leven...Lieve groet Gaby
Gaby De Belie op 31.05.2024
Oprechte deelneming aan Bea en familie bij het overlijden van Antoon.
joseph en Marie Rose Dewaele - Demets op 31.05.2024
Mijn oprechte deelneming en veel sterkte in deze droeve periode. Yolande Smet
Yolande Smet op 31.05.2024
Gecondoleerd met het verlies van je man, pa, opa. We willen jullie veel sterkte toewensen. Pascal en Veerle (collega Inge)
Veerle Mesdag op 31.05.2024
Onze Innige Deelneming.Veel sterkte in deze moeilijke periode. Shanti & Nirwan
Shanti Uswandi op 30.05.2024
Geachte familie, Beste Bea, toch geschrokken bij het bericht dat we afscheid moeten nemen van uw geliefde. Laat dankbare herinneringen verder leven in momenten van verdriet. Ik heb mooie herinneringen aan uw man, vader en opa. Groeten Mia
Chris en Mia Tack- Defoirdt op 30.05.2024
Dag Béa en kinderen met veel droefheid vernemen het overlijden van Antoon hij was een prachtmens een vriend voor het leven zijn vele bezoekjes bij opa en de aperitiefjes op zondag zullen mij altijd bij blijven bedankt voor de vriendschap. Wij wensen jullie veel troost en steun tot in deze moeilijke periode. Jammer dat we niet kunnen aanwezig zijn daar ik moet werken graag zou ik een bidprentjes ontvangen dank je. Grt An en Geert.
An en Geert Follens op 30.05.2024
Bea en familie, Veel sterkte in deze moeilijke periode. Vanwege Kristine en Wim Alsook van mijn pa en ma Jozef Vanassche en Maria beils
Ktistine Vanassche op 30.05.2024
beste Bea en familie Mijn innige deelneming bij het heengaan van onze goede vriend Antoon. Veel sterkte en moed in deze moeilijke periode van rouw. Onze rots in de branding, het ga je goed hierboven Toon. Een zeer genegen vriend.
René Berton op 30.05.2024
Bea en familie, oprecht medeleven bij het heengaan van Antoon,ik wens jullie veel sterkte in deze moeilijke periode.
Rosette Desmet op 30.05.2024
Aan Bea en de ganse familie onze oprechte deelneming bij het heengaan van Antoon. Veel sterkte en steun aan de mooie herinneringen
Jacques en Francine Van Den Bossche-Hanson op 30.05.2024
Bea en familie, innige deelneming bij het overlijden van Antoon. Edwige Deblauwe.
Edwige Deblauwe op 30.05.2024
Oprechte en innige deelneming
Alois & Lydie Declercq - Algoet op 30.05.2024
Mijn echtgenote en ikzelf bieden de achtbare familie onze oprechte deelneming aan.
Raf De Cabooter - ereschepen stad Waregem op 30.05.2024
Met weemoed maar ook met genoegen denk ik terug aan onze gesprekken, NeOS-wandelingen, fietstochtjes en uitstappen ; die ga ik blijven koesteren. Rust zacht Antoon.
Norbert Duquesnoy op 30.05.2024
Liefste Bea, Gerald en familie Onze innige deelneming bij het verlies van je man, jullie vader, opa,... Afscheid nemen van een geliefd persoon is moeilijk, droevig, emotioneel, ... Laat nu de mooie herinneringen aan Antoon jullie troosten. Veel sterke. Vanwege het ganse The Staff en Gatehouse team.
Stef Gheysen op 30.05.2024
Bea, Servaas, Maarten en Gerald, Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon. Denk aan de vele mooie momenten van samen en laat deze herinneringen een steun zijn om het verlies te verwerken. Veel sterkte in deze moeilijke periode. Inge en Wolfgang Vercouter Bossuyt Harelbeke
Inge Bossuyt op 30.05.2024
INNIGE DEELNEMING VANWEGE MIJZELF EN BRIDGECLUB ZEVENKAMER HEULE VOORZITTER BRIDGECLUB HEULE P.BEYENS
Patrick Beyens op 30.05.2024
Beste Mevrouw Bea en Familie. Hierbij onze christelijke deelneming in de rouw bij het overlijden van Antoon. Veel sterkte. John en Doris Delaei-Putman.
John Delaei op 30.05.2024
Met deze stuur lk u mijn mijn oprechte deelneming in de rouw die u treft. Ik bewaar de beste herinneringen aan TOON als mede leerling ln donbosco in de vijftiger jaren.
Herman Verkerken op 30.05.2024
Beste familie, We bieden onze oprechte deelneming aan. Veel sterkte aan jullie allen. Koester de vele mooie herinneringen. rik colman
Rik Colman op 30.05.2024
Gerald, Inge, Andreas en familie Onze oprechte deelneming in de rouw. Veel sterkte gewenst.
Wim & Katrien Marchand-Adriaen op 30.05.2024
NIJ HET HEENGAAN VAN VRIEND ANTOON BIEDEN WE BEA EN DE GANSE FAMILIE ONZE INNIGE DEELNEMING AAN . SAMMZN HEBBEN WE VEEL METE ELJAAR GEMAILT EN HADDEN VIA BELEGGINSCLUB NAUW CONTACT. WE ZULLEN DIT ALLES MISSEN. WE WENSE U VEELSTERKTE. WEGENS MOBILITEITS PROBLEMEN IS. HET NIE. MOGEIJK DE UITVAART PERSOONLIJK BIJ TE WONEN
Karel Lecot op 30.05.2024
Mijn oprechte deelneming.
Chantal Depaemelaere op 30.05.2024
Aan Bea en familie We delen in de rouw die jullie heeft getroffen en bieden onze innige deelneming aan. We zullen de vriendschap en de humor van Antoon missen tijdens onze fietstochten met Neos. De mooie herinneringen aan hem zullen kracht geven. In verbondenheid. Luc en Magda
Luc en Magda Avet - D'heygere op 30.05.2024
Beste Coralie, Servaas, Emiel en Anna, We willen graag onze oprechte deelneming en medeleven betuigen. Wij hopen dat jullie troost kunnen vinden in de herinneringen aan de mooie momenten die jullie samen hebben gedeeld. We wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke periode. Groeten, Pon, Fran, Jasper & Jasmien
Jasmien Bocket op 30.05.2024
Bea ik wens jou en jou familie heel veel sterkte voor nu en de toekomst liefs Judith
Judith Vanhee op 30.05.2024
Dag Servaas, Coralie, Anna en Emiel, onze innige deelneming bij het verlies van je vader en grootvader. Veel sterkte in deze moeilijke dagen ... hopelijk kunnen de mooie herinneringen jullie troost bieden. Jos & Nele
Nele Vandeputte op 30.05.2024
Beste familie, Mijn deelneming bij het overlijden van jullie dierbare. Veel sterkte.
Johan Vanden Heede op 30.05.2024
Onze oprechte deelneming en veel sterkte in deze moeilijke periode!
Pascal ,Hilde De Metter-Bossaert op 30.05.2024
Veel sterkte aan familie en vrienden bij het overlijden van Antoon. Koester de talrijke mooie herinneringen. - Cindy Vanhoutte
Cindy Vanhoutte op 30.05.2024
Onze innige en christelijke deelneming in de rouw die jullie komt te treffen. Wij wensen jullie veel sterkte. Dat Antoon in vrede moge rusten. Wij zullen hem blijven herinneren als een goedlachse man die altijd open stond voor mopjes en plezier.
Johnny en Mia Christiaens-Deleersnijder ( Neos ) op 30.05.2024
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon. Veel sterkte.
Carlo & Annick Michels-Tavernier op 30.05.2024
Beste familie, wij bieden u onze oprechte deelneming aan bij het heengaan van Antoon. Wij zijn hem en uw familie altijd heel genegen geweest, en wij weten helaas al véél te lang hoe het voelt om je vader te verliezen.. Mogen mooie herinneringen aan hem u allen troost bieden ! Heel genegen, Mieke Hellyn en Familie Hellyn (Hellyn Kartonnage Wielsbeke, nu Ducaju Meulebeke)
Mieke Hellyn op 29.05.2024
Beste Bea en familie, Onze oprechte deelneming bij het plotseling overlijden van Antoon. We zullen zijn positieve ingesteldheid, zijn humor en vooral zijn vertelkunst missen. Veel sterkte toegewenst in deze moeilijke periode. José en Linda Vanleeuwen - Rogé.
José Vanleeuwen op 29.05.2024
oprecht en innig medeleven aan de familie
Patricia & Marc VERVAEKE - SANTENS op 29.05.2024
Oprechte innige deelneming aan gans de familie bij het plotse heengaan van Antoon. Veel sterkte in deze moeilijke dagen. Ze zullen hem missen in de bridge!
Claire Petre op 29.05.2024
Mijn innige deelneming aan Bea en de ganse familie. Veel sterkte in deze moeilijke tijd. Liliane Maes
Liliane Maes op 29.05.2024
Innige deelneming en veel sterkte aan de familie met dit grote verlies Davy Demets Schepen Anzegem
Davy Demets op 29.05.2024
Onze oprechte deelneming aan de ganse familie . Pierre &c Greta De Smet -Ravelingien
--Greta Ravelingien op 29.05.2024
Met onze oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon en het afscheid van een echtgenoot, vader en grootvader. Sterkte aan de ganse familie. Natalie en Wim.
Wim & Natalie Demeulemeester-Vandaele op 29.05.2024
Onze innige en oprechte deelneming. Veel sterkte toegewenst aan de ganse familie. Gilberte en Jan
Demeyer - Desmet Jan op 29.05.2024
Paly en Magda bieden Bea en familie hun oprecht medeleven aan bij het heengaan van Toon. Wij wensen iedereen sterkte in deze moeilijke dagen en steun bij elkaar.
Paly en Magda De Vliegher - Matthys op 29.05.2024
Mijn christelijke deelneming en troost aan uw familie
Rafaël Lecluyse op 29.05.2024
Tante Bea, Maarten & Chantal, Servaas & Coralie, Gerald & Inge, Anna, Emiel, Andreas, Met diepe droefheid hebben wij het nieuws vernomen van het overlijden van Nonkel Toon. Onze gedachten en gebeden zijn bij jullie in deze moeilijke tijd. We willen jullie ons oprechte medeleven betuigen en jullie veel sterkte wensen. Met warme groet en veel liefs, Michaël & Christel Beck - Blockeel
Christel Blockeel op 29.05.2024
Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van jullie geliefde.
Marleen Biebau op 29.05.2024
Mijn oprechte deelneming en veel sterkte aan de familie vanwege Lieve de postbode
Lieve Vaernewyck op 29.05.2024
Onze oprechte deelneming - Filip Tack & Sofie Kindt
Filip Tack op 29.05.2024
Hierbij willen wij ons welgemeend medeleven betuigen bij dit groot verlies. Antoon was een goede vriend en een vaste waarde in Wending. Wij zullen hem missen. Veel sterkte. Vanwege Willy en Jacqueline
Willy Nelissen op 29.05.2024
Innige deelneming met het overlijden van Antoon, koester de mooie herinneringen.
Hans en Ria Van Den Broucke- Verhamme op 29.05.2024
Lieve Béatrice en familie, Bedroefd hebben we vernomen dat Antoon helaas is overleden. In onze jonge jaren in Vichte was hij een goede vriend van onze familie. Wij hebben hier zeer goede herinneringen aan. Wij wensen jullie een mooi afscheid en zijn in onze gedachten bij jullie. Lieve groet, Paula Deman en Walter Verhue
Paula Deman op 29.05.2024
Onze oprechte innige deelneming en veel sterkte in deze moeilijke periode.
Peter en Dorine Vangheluwe-Cremelie op 29.05.2024
Oprechte deelneming
Ludwine Viaene op 29.05.2024
Beste Bea en familie, Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon. Een fijn mens in al zijn facetten. Claire en Jean-Pierre
Claire en Jean-Pierre Vandenbroucke op 29.05.2024
Oprechte deelneming!dagenddmooie herinneringen aan deze lieve man. Ik zal ook al die leuke momenten tijdens de bridge namiddagen koesteren. Het was altijd leuk 'n spelletje bridge met Antoon. Heel veel sterkte! Annie.
Annie Stichelbaut op 29.05.2024
Onze oprechte deelneming voor het grote verlies. Heel veel sterkte! Nancy en Bart Bamelis-Verfaille
Nancy Verfaille op 29.05.2024
Mijn oprechte deelneming Sterkte in deze moeilijke tijd Groetjes marina en werkmakker geweest Tony bruyneel
Marina Steelandt op 29.05.2024
Mijn deelneming in de rouw die u treft bij het overlijden van uw man en vader. Antoon blijft in mijn gedachten een zeer gewaardeerde Heer
Antoinette Nys op 29.05.2024
Innige deelneming bij het heengaan van Uw geliefde Vader. Veel sterkte aan de beproefde familie! Mvg Viviane en Carl Decoopman
CARL DECOOPMAN op 29.05.2024
ingedeel neming
bernice andre calles depreitere op 29.05.2024
Aan de familie Blockeel , Ons oprecht medeleven . Koester de vele herinneringen , het helpt om het verdriet een plaats te kunnen geven . Philippe en Mieke Comitra Bv
PHILIPPE EN MIEKE DEJAGER - COTTENIER op 29.05.2024
Mijn innige deelneming Bea en kinderen bij het heengaan van jullie geliefde echtgenoot, vader en grootvader. We zullen hem zeker missen in de Wending, hij, die weliswaar stil, maar altijd vriendelijk en interesse had in veel zaken. Ik wens jullie veel sterkte in deze moeilijke periode. Huguette ( Ik kan helaas door afwezigheid de uitvaart niet bijwonen )
Huguette Declercq-Bourgois op 29.05.2024
Innige deelneming bij dit grote verlies van jullie geliefde echtgenoot en vader
Rita Derijcke -Bataille Yvan ⭐️ op 29.05.2024
Ik koester mooie herinneringen aan mijn oud-leerkracht van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem. Mijnheer Blockeel heeft zeker bijgedragen aan mijn vakmanschap en opvoeding. Ook tijdens de ontmoetingen in mijn professionele carrière als graficus en later als leerkracht bij Don Bosco Sint-Denijs-Westrem was Toon iemand met wie ik altijd een aangenaam contact had. Wij leven met jullie mee en hopen dat de vele fijne herinneringen jullie verdriet mogen verzachten. Met oprechte deelneming Erwin en Claudine
Erwin De Smet op 29.05.2024
Beste Bea en kinderen, Via Neos Vichte leerden wij Antoon pas enkele jaren geleden kennen. Wij werden onmiddellijk tot mekaar aangetrokken. Wij waren onder de indruk van zijn wijsheid, vertelkunst en een groot empatisch vermogen. Antoon laat een grote leemte na. Wij willen jou en jouw familie ondersteunen in het verdriet. Veel sterkte in deze zware periode.
Jean-Pierre en Christine Imbo-Demeulenaere op 29.05.2024
Maarten, Gecondoleerd met het verlies van je vader. Woorden schieten tekort om het verdriet te beschrijven dat je nu doormaakt. Moge de herinneringen aan hem je troost bieden in deze moeilijke periode. Mieke en Mic
Mic Mekeirele op 29.05.2024
De directie en personeelsleden van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem willen jullie heel veel sterkte en kracht wensen met dit intense verdriet. Het mooiste van het leven Zijn de sporen van liefde Die wij achterlaten als wij weggaan
Don Bosco Don Bosco Sint-Denijs-Westrem op 29.05.2024
Oprechte deelneming Veel sterkte
Koen & An Vanhaverbeke - De Bosscher op 29.05.2024
Beste familie, hierbij bieden wij onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van Antoon. Christiaan Dewaele - Van Oost.
Christiaan en Josiane Dewaele- Van Oost op 29.05.2024
Ik bewaar heerlijke herinneringen aan een sociale en ondernemende mens.
Roland Vercaempst op 29.05.2024
Onze deelneming
Steven Demeulemeester op 29.05.2024
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van antoon,aan onze vroegere buurman,de familie blockeel hebben we fijne herinneringen in onze gedachten!
Gery-Chantal Steyaert-D'huyvetter op 29.05.2024
innige deelneming in de rouw die U en uw familie treft
prudent lanneau lanneau op 29.05.2024
Mijn christelijk deelneming bij het overlijden van Antoon. Sterkte in deze moeilijk periode. Yvette (oud-collega Don Bosco)
Yvette Reyniers op 29.05.2024
Team Meta Croom wenst de familie sterkte in deze moeilijke tijd. Johan, Wilfried, Tim, Mario, Kjell
Meta Croom nv Op de Beeck Wilfried op 28.05.2024
Beste Maarten, Gerald en familie, Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van jullie vader. Hans Huyghe
Hans Huyghe op 28.05.2024
Maarten ,chantal en familie onze oprechte deelneming bij het heengaan van jullie geliefde echtgenoot en vader Veel sterkte Geert en Lieve Behaegel
Geert en Lieve Behaegel-Govaere op 28.05.2024
Bea, beste familie We blijven Antoon herinneren als een goede vriend van ons allen. We gaan je missen in zoveel dingen. Veel sterkte aan jullie allemaal. Mooie herinneringen koesteren ❤️ Vera en Marc Jozef
Marc en Vera De Witte Goeminne op 28.05.2024
Heel oprecht delen wij in U verdriet en gaan er alles aan doen om aanwezig te zijn op zijn afscheid .Veel sterkte met alles in deze moeilijke tijd ...
Willy VERHOOGHE-VANOVERSCHELDE op 28.05.2024
Onze oprechte deelneming met het overlijden van Antoon. Veel sterkte toegewenst. Gr Mien Verhaeghe en Nico Leysen
Mien Verhaeghe op 28.05.2024
Liefste Bea en familie Onze innige deelneming, veel sterkte aan allen. Groetjes Lien Verhaeghe en Peter Waelkens
Lien Verhaeghe op 28.05.2024
Wij bieden de familie Blockeel onze innige deelneming aan bij het overlijden van uw man, vader en grootvader. Laat de mooie herinneringen troost brengen bij dit afscheid. Veel sterkte!
Piet en Catherine Buysschaert-Verhaeghe op 28.05.2024
Onze Innige Deelneming.Veel sterkte in deze moeilijke periode. Shanti & Nirwan
Shanti Uswandi op 28.05.2024
Aan Bea,Maarten,Servaas en Gerald,Innige deelneming bij het overlijden van Antoon.In gedachten bij jullie,veel sterkte! Door gezondheidsproblemen kan ik helaas niet aanwezig zijn op de uitvaart.
Byttebier Catherine op 28.05.2024
Beste Bea en familie. Ons oprecht meeleven met jullie. We wensen Toon een enorme zielevrede toe. Houd de mooie herinneringen levendig en vind sterkte bij elkaar. Heel genegen. Francis en Rita
Francis en Rita Verhaeghe-Waelkens op 28.05.2024
innige deelneming en veel sterkte aan de familie
philip derycke op 28.05.2024
Met droefheid nemen wij kennis van het overlijden van uw echtgenoot, vader, grootvader. Wij bieden onze oprechte deelneming aan bij dit verlies. Wij behouden de beste herinneringen aan de vele gesprekken met Antoon op de jaarlijkse vergaderingen.
Filip Lambrecht op 28.05.2024
Bea, ik ben nog altijd dankbaar dat ik zes jaar met uw man en Mr. Deblaere mocht meerijden naar Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem. Ik wens U veel sterkte in deze moeilijke momenten.
Rik BOSSUYT op 28.05.2024
Het is moeilijk de juiste woorden te vinden, maar weet dat we in gedachten bij jullie zijn. We zullen hem missen aan de bridgetafel, altijd met een leuk woordje. Innige deelneming van wege de bridge club De Condé Kortrijk
Eddy Ghesquiere op 28.05.2024
aan de familie van Antoon. ons medeleven bij het overlijden van jullie geliefde. Sterkte Noe en Cecile Laridon
noë Laridon op 28.05.2024
Innige deelneming vanwege het bestuurslid van het jaar 1937 Georges Vaneeckhoutte van Vichte
Georges Vaneeckhoutte op 28.05.2024
Aan Bea en familie, Hoe erg kan het, niemand verwacht het en toch verliezen we deze prachtige vriend… We wensen u en de familie veel sterkte. We verontschuldigen ons hierbij omdat we de uitvaart plechtigheid niet kunnen bijwonen. Maar we zijn er in gedachten zeker bij. Gerda en luk.
Luk en Gerda Soete. Demeyere op 28.05.2024
Bea en kinders Oprechte deelneming bij het heengaan van Antoon. Hij blijft in mijn herinneringen.
Roger Deblaere op 28.05.2024
Beste Béa en familie , onze oprechte deelneming bij het heengaan van uw dierbare man, goede vader, lieve grootvader. Wij wensen nu voor jullie heel veel sterkte en voor de toekomst rust en kracht. Maurice en Regine
Maurice LUYS op 28.05.2024
Beste familie Blockeel, onze oprechte deelneming met het overlijden van jullie vader, grootvader en echtgenoot Antoon. We herinneren ons Antoon als een vriend van mijn vader Jozef Vanoverbeke. Wekelijks hadden ze een fijn aperitiefmoment op zondag na de mis. Veel sterkte voor de komende tijd. Kristof en Lindseth Vanoverbeke
Kristof Vanoverbeke op 28.05.2024
Hierbij betuig ik mijn christelijke deelneming in de rouw bij het overlijden van Antoon. Ik wens de familie veel sterkte en verbondenheid in deze droevige dagen. Wanneer Bach het in zijn muziek heeft over de dood, gebruikt hij repeteernoten ... om nog even vast te houden, te herinneren. Ik heb hem leren kennen in Grafimat in Deerlijk en hem later veel ontmoet in Neos en wekelijks in de misviering in Vichte. Een man om naar op te kijken, om van te houden. De herinneringen aan hem zal ik bewaren en koesteren.
Antoon Declercq op 28.05.2024
Afscheid nemen is moeilijk, veel sterkte. Ik koester de goede herinneringen, Anne Marie
Anne Marie Helsen op 28.05.2024
Servaas, Coralie, en familie, onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie geliefde. Woorden kunnen een troost zijn maar het is de tijd die het verdriet verzacht. veel sterkte, Bart en Christel
Bart Folens op 28.05.2024
Beste familie van Antoon. Ons oprecht medeleven bij het afscheid van jullie dierbare. Meevoelend met de pijn van afscheid nemen veel sterkte in deze moeilijke periode. Antoon goed gekend van in de Harelbekestraat!! Roos D'Huyvetter.
Marc en Roos christiaens-D'Huyvetter op 28.05.2024
ONZE INNINGE DEELNEMING EN VEEL TROOST MET ELKANDER
Gerard Francine Vandenbogaerde Coussement op 28.05.2024
Met oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon,. Antoon is een leeftijdgenoot van mijn man Hervé Leroy(+5-08-2019),samen liepen ze school in Vichte Antoon zei altijd Feetje tegen mijn man. Sterkte in deze moelijke dagen.
Paulet Naessens op 28.05.2024
Beste Bea en familie, onze oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon. Veel sterkte in deze moeilijke tijd. Freddy, Lily en Troy
Lily Dupont op 28.05.2024
Oprechte deelneming bij het overlijden van Antoon.
Siegfried Van Eygen op 28.05.2024
Tot onze grote spijt moeten we afscheid nemen van een fantastische buurman. We zullen onze gesprekjes heel hard missen. Onze innige deelneming aan Bea en familie. Filip en Carol Santens-Vanhoutte
Filip Santens op 28.05.2024
Béatrice en familie wij bieden jullie onze oprechte deelneming aan bij het heengaan van jullie geliefde " Antoon " wij wensen jullie ook véél sterkte in deze periode van rouw.
jacques en Nelly Vandevyvere-Vindevogel op 28.05.2024
Mijn oprechte kristelijke deelneming
Pol Vuylsteke op 28.05.2024
Oprechte deelneming aan de ganse familie vanwege Vandendorpe- Desmaele Henk en Marie Christine Vandendorpe- De Jagere Ewout en Martine Vandendorpe Wilfried (Transport Vandendorpe Zwevegem)
HENK VANDENDORPE op 28.05.2024
Aan Bea en familie onze oprechte, innige deelneming bij het heengaan van Antoon. Afscheid nemen van iemand die we zo goed kenden is pijnlijk maar we koesteren alle mooie momenten. Wil ons echter verontschuldigen voor de begrafenisplechtigheid wegens verblijf in het buitenland. Heel genegen, Johan en Greet
Johan en Greet Bossuyt op 28.05.2024
Zo diep getroffen bij het overlijden van Antoon bied ik U Bea en familie mijn oprechte deelneming aan in jullie rouw.Met zoveel mooie herinneringen aan Antoon zullen we hem niet vergeten in de bridgeclub.Ik wens U Bea en familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.Ik zal zeker aanwezig zijn op de uitvaart. Genegen. Celine
celine godderis op 28.05.2024
Onze innige deelneming. Heel veel sterkte aan de familie.
Transport Vandendorpe op 28.05.2024
Mijn innige deelneming bij het overlijden van mijn vriend Antoon
WILLY DEMAN op 28.05.2024
Beste familie, Mijn innige deelneming in de rouw die U komt te treffen. Veel sterkte
Magda Eggermont op 28.05.2024
Ons oprecht medeleven bij het verlies van Antoon Fam T’Siolle - Deblanc
Els Deblanc op 28.05.2024
Bea, Maarten, Servaas, Gerald en familie. Koester de mooie herinneringen aan Antoon. Deze zullen licht en troost brengen tijdens deze donkere en droevige dagen van zijn heengaan. Ons oprecht medeleven.
Katrien en Kurt Dewever Decoster op 28.05.2024
innige deelneming
freddy en christiane wolfvelde vanfleteren op 27.05.2024
Onze oprechte en innige deelneming bij het heengaan van uw geliefde echtgenoot, vader en opa. Koester de mooie en dierbare herinneringen en sterkte in deze moeilijke periode. In verbondenheid en warme groet Christophe en Lucia Vandererven - Synhaeve Schepen Anzegem KBC Waranz verzekeringen - Optiek Synhaeve Wil ons verontschuldigen daar we niet aanwezig kunnen zijn op de uitvaartplechtigheid, onze gedachten zijn bij jullie .
Christophe en Lucia Vandererven - Synhaeve op 27.05.2024
Beste Bea en familie, Getroffen bij het overlijden van Antoon, bieden wij u onze Kristelijke Deelneming aan. Johan Bohé en Donaat Bohé (Zuid-Afrika)
Johan Bohé op 27.05.2024